tel: 053/572-608 | fax: 053/560-055 | mail: info@buba.com.hr | adresa: Zagrebačka 28, Gospić

Lokalno vrijeme

Peći na kruta goriva

ALFA 70

ALFA 70

 • Nazivna toplotna snaga 7KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 90-120m3
 • Površina zagrijavanja 45m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 74,6/73,1%
ALFA 70 TERMO

ALFA 70 TERMO

 • Nazivna toplotna snaga 7KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 90-120m3
 • Površina zagrijavanja 34-45m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 75%

ALFA 70 FAVORIT

ALFA 70 FAVORIT

 • Nazivna toplotna snaga 7KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 90-120m3
 • Površina zagrijavanja 34-45m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 74,6/73,1%
ALFA 70 DOMINANT

ALFA 70 DOMINANT

 • Nazivna toplotna snaga 7KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 90-120m3
 • Površina zagrijavanja 34-45m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 76,4/79,1%

ALFA 90H TERMO

ALFA 90H TERMO

 • Nazivna toplotna snaga 8KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 100m3
 • Površina zagrijavanja 50m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 76,2/72,1%
ALFA 90H FAVORIT

ALFA 90H FAVORIT

 • Nazivna toplotna snaga 8KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 100-130m3
 • Površina zagrijavanja 50m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 76,2/72,1%

ALFA 90H DOMINANT

ALFA 90H DOMINANT

 • Nazivna toplotna snaga 8KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 100-130m3
 • Površina zagrijavanja 50m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 74,6/73,1%
REGULAR 46 ELEGANT

REGULAR 46 ELEGANT

 • Nazivna toplotna snaga 5KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 65m3
 • Površina zagrijavanja 25m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 74,4/77,97%

REGULAR 46 DE LUX

REGULAR 46 DE LUX

 • Nazivna toplotna snaga 5KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 65m3
 • Površina zagrijavanja 25m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 74,4/77,97%
REGULAR 46 TERMO

REGULAR 46 TERMO

 • Nazivna toplotna snaga 5KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 65m3
 • Površina zagrijavanja 25m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 74,4/77,97%

EK 550 DE LUX

EK 550 DE LUX

 • Nazivna toplotna snaga 5KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 10Pa
 • Zapremina zagrijavanja 65m3
 • Površina zagrijavanja 25m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 74,4/77,97%
EK 550 TERMO

EK 550 TERMO

 • Nazivna toplotna snaga 5KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 10Pa
 • Zapremina zagrijavanja 65m3
 • Površina zagrijavanja 25m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 70,53/76,52%

LARA

LARA

 • Nazivna toplotna snaga 8.5KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 110-140m3
 • Površina zagrijavanja 45-55m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 75,7%
VULKAN

VULKAN

 • Nazivna toplotna snaga 4KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 50-60m3
 • Površina zagrijavanja 20-25m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 84,25/85,1%

VULKAN S

VULKAN S

 • Nazivna toplotna snaga 4KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 50-60m3
 • Površina zagrijavanja 19-23m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 84,25/85,1%
ELITA

ELITA

 • Nazivna toplotna snaga 6KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 75-100m3
 • Površina zagrijavanja 30-40m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 55,71/59,31%

ELITA II

ELITA II

 • Nazivna toplotna snaga 6KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 75-100m3
 • Površina zagrijavanja 30-40m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 55,71/59,31%
DONNA 70

DONNA 70

 • Nazivna toplotna snaga 7KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 90-120m3
 • Površina zagrijavanja 35-46m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 76,4/79,10%

DONNA 90

DONNA 90

 • Nazivna toplotna snaga 8KW
 • Vrsta goriva drva i ugalj
 • Potrebna prozračnost dimnjaka 12Pa
 • Zapremina zagrijavanja 100-130m3
 • Površina zagrijavanja 38-50m2
 • Nazivni stupanj iskoristivosti 76,3/77%
Contact Form